Máy chụp hình màu đáy mắt Topcon fundus camera

Bác sĩ Đoàn Lương Hiền
Máy chụp hình màu đáy mắt.
 

Hình ảnh bên trong mắt bình thường

 
Đây là thiết bị hiện đại giúp chụp hình lớp thần kinh bên trong mắt hay võng mạc, từ đó quan sát được các thay đổi bệnh lý trên võng mạc. Máy chụp hình màu đáy mắt là công cụ đắc lực trong việc chẩn đoán cũng như theo dõi bệnh.
 

Bệnh nhân bị bong võng mạc


Bệnh nhân bị bong võng mạc trước và sau mổ


Bệnh nhân bị viêm mạch máu


Bệnh nhân bị cườm nước