Bệnh võng mạc

16/12/2021 - 21:51

Lỗ hoàng điểm xảy ra khi có sự mất liên tục cấu trúc thần kinh tại hoàng điểm.

13/12/2021 - 22:11

Mắt chúng ta cấu tạo bởi 3 lớp, lớp ngoài cùng tạo nên vỏ bọc bên ngoài gồm củng mạc (tròng trắng) và giác mạc (tròng đen), lớp tiếp theo là hắc mạc hay màng bồ đào.